top of page
Home: Welcome
crop-technician-checking-contacts-on-mot

הסמכות לתקני IPC

קורסים

Якорь 1

אנו מתכבדים להגיש לכם את קטלוג המוצרים והשירותים שלנו.

השקענו מחשבה רבה כדי לבנות עבורכם את הסדנאות והקורסים

הכי מעניינים, חווייתיים ומלמדים בתחום האלקטרוניקה/

מקווים שתהנו!

WhatsApp%20Image%202020-06-23%20at%2016.

קורס SMT בסיסי

 Mass Production-היכרות עם עולם ה

בתעשיית האלקטרוניקה ותהליכי ייצור

   ,הקניית הבסיס התיאורטי ,SMT בטכנולוגיית

והתנסות מעשית בתפעול

ֿ (Pick & Place) מכונת השמה

solder-1038523.jpg

 קורס הלחמה וחיווט מתקדם

,הרחבת והעמקת הידע בעולם ההלחמה הידנית

,היכרות עם כלים ושיטות עבודה מתקדמות

הנהוגות היום בתעשייה והתנסות מעשית חווייתית בהלחמות מורכבות

soldering-iron-1038540.jpg

 קורס הלחמה וחיווט בסיסי

היכרות עם עולם ההלחמה הידנית תוך הקניית

,הבסיס התיאורטי, היכרות עם ציוד ההלחמה

הבסיס, נהלי בטיחות והתנסות מעשית

חווייתית  בהלחמות פשוטות

WhatsApp%20Image%202020-06-23%20at%2016.

מתקדם SMT קורס

הרחבת והעמקת הידע בתחום הייצור בטכנולוגיית SMT, היכרות עם שיטות לייעול קו הייצור, והתנסות מעשית בתכנות מכונת השמה (Pick & Place)

technology-1850021.jpg

קורס בקרת איכות (QC)

היכרות עם תחום בקרת האיכות תעשיית האלקטרוניקה, סטנדרטים מקובלים בתעשייה והתנסות מעשית בביצוע בקרה על תוצרי ייצור

engineers-holding-circuit-board-3912373.

קורס הרכבה

היכרות עם תחום ההרכבות האלקטרוניות והתנסות מעשית בביצוע הרכבות ידניות

Home: About

מסלולי הכשרה

כל קורס הוא עולם ומלואו, אבל לאילו מכם שאוהבים לראות את הדברים מתחברים יחדיו, הרכבנו עבורכם מגוון של מסלולי הכשרה לתפקידי הליבה בתעשיית האלקטרוניקה.

 בנינו את המסלולים כך, שתקבלו את ארגז הכלים הרחב ביותר המתאים לדרישות התעשייה (אנחנו יודעים מה צריך, כי היינו שם...)

Home: Contact
service-428539.jpg

קורס עובד / עובדת ייצור

מסלול ההכשרה כולל את הקורסים הבאים:

  1. קורס הלחמה וחיווט בסיסי

  2. קורס הלחמה וחיווט מתקדם

  3. קורס הרכבה

  4. קורס בקרת איכות

  5. הסמכה לתקן IPC

engineer-4922413_edited.jpg

קורס מלחים / מלחימה

מסלול ההכשרה כולל את הקורסים הבאים:

  1. קורס הלחמה וחיווט בסיסי

  2. קורס הלחמה וחיווט מתקדם

  3. הסמכה לתקן IPC

 

 

IPC הסמכות לתקן

WhatsApp Image 2020-06-22 at 19.32.17 (1

הסמכה לתקן

IPC A620 (CIS)

היכרות עם עולם התקינה בתעשיית האלקטרוניקה, סטנדרטים מחייבים והסמכת CIS רשמית

לתקן IPC / WHMA-A-620 הבינלאומי

( ipc 620 תקן /  ipc620 )

המקנה תעודת הסמכה

התקפה למשך שנתיים

WhatsApp%20Image%202020-06-22%20at%2019.

הסמכה לתקן

IPC-A-600 (CIS)

היכרות עם עולם התקינה בתעשיית האלקטרוניקה, סטנדרטים מחייבים והסמכת CIS רשמית

לתקן IPC-A-600 הבינלאומי

המקנה תעודת הסמכה

התקפה למשך שנתיים

WhatsApp%20Image%202020-06-22%20at%2019.

הסמכה לתקן

IPC A 610 (CIS)

היכרות עם עולם התקינה בתעשיית האלקטרוניקה, סטנדרטים מחייבים והסמכת CIS רשמית

לתקן IPC610  הבינלאומי

( IPC A 610 )

המקנה תעודת הסמכה

התקפה למשך שנתיים

Anchor 1
WhatsApp%20Image%202020-06-22%20at%2019.

הסמכה לתקן

IPC-7711/7721 (CIS)

היכרות עם עולם התקינה בתעשיית האלקטרוניקה, סטנדרטים מחייבים והסמכת CIS רשמית

לתקן IPC-7711/7721 הבינלאומי

המקנה תעודת הסמכה

התקפה למשך שנתיים

WhatsApp%20Image%202020-06-22%20at%2019.

הסמכה לתקן

IPC J-STD-001 (CIS)

היכרות עם עולם התקינה בתעשיית האלקטרוניקה, סטנדרטים מחייבים והסמכת CIS רשמית

לתקן-IPC J-STD-001 הבינלאומי

המקנה תעודת הסמכה

התקפה למשך שנתיים

עלינו.png
logo_white-removebg-preview (1) (1).png

  מעצבים את דור העתיד
  בתעשיית האלקטרוניקה

Anchor 2
logo_white-removebg-preview (1) (1).png
bottom of page